WAT ZIJN EXTRA-MUROSACTIVITEITEN?

Dit zijn activiteiten van één of meer schooldagen, die plaatsvinden buiten de schoolmuren, een onderwijzend en opvoedend karakter hebben (niet enkel toeristisch of recreatief) en georganiseerd worden voor ten minste één klas of leerlingengroep.
Dit mag niet verward worden met parascolaire activiteiten, die ook plaatsvinden buiten de school(m)uren, maar niet verplicht zijn in het kader van de eindtermen: bv. sport op woensdagmiddag.

Iedere extra-murosactiviteit wordt grondig voorbereid en nadien geëvalueerd.  

 

VOORBEELDEN VAN EXTRA-MUROSACTIVITEITEN

Een schoolreis naar de dierentuin om er te leren over wilde diersoorten; sneeuw-, bos- en zeeklassen; een uitwisseling met een school uit Wallonië, een ander land.....
Niet: Een bezoek aan een pretpark of de zee om er de ganse dag te spelen. 

 

Naast de jaarlijkse schoolreizen organiseert onze school ook een zee-, boerderij- en stadsklas.