Medicatie op school

  • Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar.
  • Slechts als kinderen regelmatig medicijnen nodig hebben, en die niet thuis kunnen worden gegeven, kan de school ze toedienen. Op voorwaarde dat de ouders een ondertekend doktersattest meegeven met naam van de arts, de leerling en de ouders, de naam van de medicatie en de vorm (pilletjes, siroop…), het tijdstip waarop de medicatie wordt gegeven, de hoeveelheid, de wijze van bewaring, voorzorgen en ongewenste effecten.

Klik hier om het attest te downloaden