ZWEMROOSTER: SCHOOLJAAR 2016-2017

 

Onze school (zowel Boorsem als Uikhoven) gaat zwemmen op DINSDAG om de 14 dagen (= week 2). De eerste zwembeurt is op dinsdag 13/09/16.
De volgende zwemdata zijn: 27/9, 11/10, 25/10, 15/11, 29/11, 13/12, 10/1/17, 24/1, 7/2, 21/2, 14/3, 28/3, 25/4, 9/5, 23/5, 6/6, en 20/6/2017.


Verdeling groepen:

09.00-09.40: 3 de + 5de Boorsem

09.40-10.10: 1 ste + 4de Boorsem

10.30-11.10: 2 de + 6de Boorsem

11.10-11.50: Uikhoven

 

 

  • De bus vertrekt telkens ongeveer 20 à 25 minuten voor de zwembeurt.
  • Zwemles is een verplichte activiteit. Indien men om een gegronde reden de zwemles niet kan bijwonen, volstaat een briefje van de ouders. Koud weer wordt als reden niet aanvaard.
  • Voor niet-deelname aan de zwemles voor langere periode is een vrijstelling op basis van een doktersattest vereist.

Nieuwe leerlijn zwemmen (zwembad Prinsenpark)

Wij hanteren in ons zwembad Prinsenpark de “nieuwe leerlijn zwemmen”.

Wij stellen vast dat voor ouders het soms moeilijk is om in te schatten waar de nieuwe leerlijn om draait. Wij horen regelmatig opmerkingen als : leren de kinderen dan geen schoolslag meer? Moeten ze tegenwoordig niet meer goed leren zwemmen? Ze spelen toch maar wat.

Een woordje uitleg :

ISB nam samen met Baan Vier, een netwerk van zwemdeskundigen, initiatief voor promotie en praktische uitwerking van een nieuwe leerlijn zwemmen. Die wil een houvast zijn voor iedereen die bijdraagt aan een kwaliteitsvol zwemonderricht. Centraal in deze leerlijn staat een nieuwe definitie van ‘kunnen zwemmen’, die aansluit bij de eindtermen in het onderwijs.

Deze leerlijn is geen complexe wetenschappelijke studie, maar een praktische aanpak, via allerlei oefeningen die op een speelse manier worden aangeboden, om kinderen waterveilig te maken en een leidraad van waterwennen over leren zwemmen tot zwemsport. ‘Kunnen zwemmen’ wordt gedefinieerd als ‘zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water, waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden.

De nieuwe leerlijn wil kinderen dus waterveilig leren zwemmen. Dat gaat niet enkel meer over afstand kunnen afleggen. Je kan het vergelijken met leren fietsen. Daarbij volstaat het ook niet dat je 100 meter rechtdoor kan fietsen. Je moet kunnen inspelen op andere weggebruikers, draaien, remmen…

Voor zwemmen gelden dezelfde principes.”

Welke stappen zijn er in de nieuwe leerlijn?

“Onder ‘kunnen zwemmen’ verstaan we vanaf nu ‘je doelmatig kunnen voortbewegen in het water’. De leerlijn start met watergewenning, dan leren overleven, leren zwemmen met als doel ‘kunnen zwemmen’, verbreding en tot slot verdieping. Vooral de eerste twee stappen kregen vroeger te weinig aandacht. Als je kan zwemmen zoals we het nu bekijken, kan je gaan ‘verbreden’ door bijvoorbeeld waterpolo te gaan doen. Of je kan verdiepen door andere zwemslagen aan te leren of meer afstand af te leggen

Je ziet vaak dat kinderen wel 25 meter kunnen zwemmen, maar ze raken in paniek als ze met hun hoofd onder water gaan. Een doorgedreven watergewenning moet dat verhelpen. Dan volgt leren overleven. Daarbij leer je drijven, op je rug naar de kant zwemmen…

Leren kinderen nog schoolslag?

Zeker en vast wel. De nieuwe leerlijn is geen nieuwe zwemslag. Het is een aanpassing van hoe je tot ‘goed kunnen zwemmen’ komt en dat in combinatie met het aanleren van schoolslag, crawl, ….