Tutorlezen in onze school.

 

Niemand zal betwisten dat lezen in onze huidige maatschappij een belangrijke plaats inneemt. Leren lezen is dan ook één van de belangrijkste leerprocessen in de lagere school. Eenmaal het technisch lezen onder de knie, wordt er ook verondersteld dat kinderen begrijpen wat ze lezen. Maar daar knelt vaak het schoentje. Om het begrijpend lezen een duwtje in de rug te geven, organiseren wij “begrijpend lezen via peer tutoring”.

 

 

tutorlezen

 

 

Wat is peer tutoring?

Het is een samenwerkingsvorm tussen leerlingen van verschillende leeftijden/leesgroepen, waarbij de oudste leerling (tutor) een jongere (de tutee) begeleidt: peer tutoring.

 

A. Enkele doelstellingen:

 1. Het begrijpend lezen actiever en doeltreffender maken, door leerlingen expliciete strategieën aan te reiken en kansen te creëren om deze strategieën ook effectief te benutten.
 2. Het verhogen van technische leesvaardigheden, waarbij de directe feedback van de tutor een belangrijke troef is.
 3. Het bevorderen van een positief zelfbeeld en het stimuleren van sociale vaardigheden door de constante positieve interactie tussen de kinderen; het respectvol leren omgaan met elkaar; het opnemen van verantwoordelijkheden.

 

B. Organisatie:

De leerlingen van een hogere leesgroep begeleiden de leerlingen van een lagere leesgroep en dit 1x per week gedurende een half uur. Er wordt aandacht besteed aan een aantal sociaal-communicatieve en pedagogisch-didactische competenties die de tutors kunnen gebruiken tijdens de leesmomenten, zoals het geven van complimentjes, belangstelling tonen, omgaan met fouten, …

 

C. Verloop van de leestijd:

Bij het begin van iedere leestijd halen de tutors hun tutee op en nemen hen mee naar een afgesproken vaste plek in de klas of in een extra lokaal. De leesstrategie wordt ingeoefend aan de hand van de strategiekaart. De tutee leest de tekst, maar de tutor houdt in het oog waar het fout loopt of wanneer het moeilijk wordt. Zij beslissen op welk moment ze moeten tussenkomen; hoe ze hulp kunnen bieden; welke vraag ze kunnen stellen.

Na het leesmoment lost de tutee samen met de tutor de eventueel bijbehorende vraagjes op. Op deze manier leren de leerlingen nadenken over de tekst en de tekst beter begrijpen. Nadien brengt de tutor zijn tutee terug naar de klas. Regelmatig wordt er een reflectiemoment gehouden waarin de tutors de moeilijkheden en de positieve zaken die ze tijdens het leesmoment hebben ervaren met elkaar delen.

 

D. Wat zijn de voordelen?

 • De leesprestaties verbeteren en de betrokkenheid van de leerlingen verhoogt.
 • Met behulp van tutors is het mogelijk vrij grote aantallen leerlingen tegelijk extra aandacht en gerichte begeleiding te geven.
 • Door de één-op-één instructie krijgt de tutee veel individuele aandacht.
 • Er is voortdurend interactie en er wordt onmiddellijk feedback gegeven op het leergedrag.
 • Communicatieve en sociale vaardigheden nemen toe.
 • Positiever zelfbeeld.
 • Het tutorsysteem creëert een “zorgend” schoolklimaat.
 • Door het belang en gebruik van leesstrategieën over te brengen op een lagere leesgroep integreren de tutors deze spontaner tijdens hun eigen leerproces.