KVS: WE KIJKEN BEWUST NAAR JE KLEUTER!
 
 

In de kleuterschool werken we met een digitaal kleutervolgsysteem (KVS). We observeren de kleuters op basis van leeftijdsvooropgestelde doelen en brengen alle gegevens in kaart. Wij hechten ook veel belang aan het ‘welbevinden’ en de ‘betrokkenheid’ van onze kleuters. Met ‘welbevinden’ bedoelen we dat kinderen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en zich gelukkig voelen in de school. De ‘betrokkenheid’ heeft te maken met concentratie, het gedreven zijn, het plezier beleven aan de activiteiten.

 

 

Bij de 4-jarige kleuters wordt de INTAK-test, een individuele taaltest afgenomen.  In de derde kleuterklas nemen we de TALK-test, de Toetertest en de Kontrabastest af. De Toetertest en de Kontrabastest worden samen met het CLB en het zorgteam besproken.

 

Naast de observaties van de kleuterleidsters geven deze testen extra informatie over de schoolrijpheid van een derde kleuterklasser. We vergaderen regelmatig over uw kleuter. Dat gebeurt tijdens de klassenraden en telkens als een kleuterleidster, iemand van de ouders of het CLB erom vraagt. Op die vergaderingen zijn meestal de kleuterleidster, de zorgleerkracht, de directie en het CLB aanwezig. We noemen dit een MDO (= multidisciplinair overleg). Als er opvallende zaken besproken worden, brengen we u als ouder onmiddellijk op de hoogte van dat gesprek. Ook omgekeerd verwachten we dat van de ouders. Breng ons op de hoogte als er belangrijke dingen moeten besproken worden. Met een goede communicatie start alles.