Hoekenwerk

-------------------------------------------------------------------

A. Speelleerhoeken in de basisschool.

 

Werk- en speelhoeken zijn in de kleuterklas reeds lang een vertrouwd beeld. Ook voor de lagere school biedt dit systeem talrijke mogelijkheden, zoals het efficiënt benutten van dode momenten, het geven van gedifferentieerd onderwijs, het stimuleren van zelfstandigheid en het leren samenwerken.

 

 

B. Wat is het doel?

 

Doorgaans is hoekenwerk bedoeld om leerlingen zelfstandig te laten werken. Het is gericht op zelfsturing. In nogal wat klassen voorziet het in kansen om samen te werken.

Afhankelijk van het systeem is het ook mogelijk om kinderen te leren kiezen. Vaak krijgen de leerlingen verwerkings- of oefenopdrachten, zodat zij de aangebrachte leerinhouden kunnen oefenen.

Onze leerkrachten gebruiken hoekenwerk om het actief leren, het experimenteren en " het zelf doen" te stimuleren. Bovendien zijn er nogal wat kansen tot creatieve of dynamisch–affectieve opdrachten. Ten slotte zijn er heel wat mogelijkheden om te differentiëren.

 

 

C. Vormen van hoekenwerk:

 

Er bestaan heel wat verschillende vormen van hoekenwerk.
In het carrousel-, doorschuif- of circuitsysteem worden de leerlingen verplicht alle hoeken in een toerbeurt te doorlopen.
Het andere uiterste is de totale vrije keuze, waarbij kinderen zelf bepalen welke hoek ze al of niet kiezen.
Binnen dit continuüm zijn er natuurlijk heel wat mengvormen, met gedeeltelijke keuzes, verplichte hoeken, moet- en mag-hoeken, keuzes met bepaalde voorwaarden (een hoek mag geen twee keer worden gekozen, …)