Heen-en-weerschrift

 

In de kleuterschool maken de kleuterleidsters gebruik van een heen-en-weerschriftje. Dat is een mapje of schriftje waarin zij teksten van liedjes en versjes stoppen of het thema van de volgende week aankondigen. Ze delen erin mee wat de kinderen moeten meebrengen of ze signaleren eventuele problemen op school.

 

Met die informatie kunnen ouders op de verzinsels, vertelsels en vragen van hun kind thuis inspelen. Ze kunnen er ook zelf een boodschap in kwijt (bv. Tim is wat ziekjes, houdt u hem vandaag wat extra in het oog?).

Voor beide partijen is het een efficiënt communicatiemiddel. Zo groeit er een band van wederzijds respect en samenwerking tussen ouders en leerkrachten.

 

In de lagere school wordt er enkel voor “de zorgkinderen”, in overleg met het zorgteam, een heen-en-weerschriftje gebruikt om de samenwerking met externe begeleiders (logopedist, …) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.