GON-begeleiding

 

 

GON staat voor geïntegreerd onderwijs. GON is een samenwerkingsvorm tussen onze school en het buitengewoon onderwijs. De basisgedachte van geïntegreerd onderwijs (GON) is om een kind met een handicap of leerstoornis met extra ondersteuning voldoende te kunnen helpen dat het dezelfde leerdoelstellingen kan halen als een gemiddelde gewone leerling. Het is met andere woorden de leerling die zich aanpast aan de andere kinderen. Dit in tegenstelling tot inclusief onderwijs waar de nadruk ligt op de aanvaarding van de eigenheid van elk kind, met inbegrip van de beperkingen die het ondervindt. Bij inclusie vervalt de voorwaarde om alle energie in te zetten om dezelfde eindtermen te halen, zodat een inclusieleerling zijn eigen traject zal volgen. 

Minstens tweemaal per schooljaar evalueert de GON-begeleid(st)er de ondersteuning van de GON-leerling samen met de klastitularis, de zorgcoördinator en/of de directie van de gastschool, de CLB-medewerker, de ouders,  de thuisbegeleidingsdienst, …