In onze school trachten we competente mensen te vormen. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk in onze schoolopleiding. Nochtans mag het voor ons “iets meer” zijn. Ook de houding van de leerlingen ligt ons nauw aan het hart.  Vandaar dat wij willen sleutelen aan de houding van onze leerlingen en deze evalueren a.h.v. een attituderapport. We willen hierbij vooral een goede (werk)houding bevestigen en tevens aangeven waaraan eventueel nog moet gesleuteld worden. Op al deze attitudes zullen de leerlingen driemaal per jaar beoordeeld worden.

De schooleigen attitudes op ons attituderapport worden op de volgende manier onderverdeeld:

1. Burgerzin: “Over mezelf”

 • Ik ben beleefd en vriendelijk.
 • Ik draag zorg voor omgeving en materialen.
 • Ik ben op tijd op school en in de rij.

2. Sociale vaardigheden: “Ik en de anderen”

 • Ik werk samen mee aan een gezonde klassfeer.
 • Ik kan samenwerken met anderen.
 • Ik ben behulpzaam.
 • Ik heb respect voor anderen.

3. Leren leren: “Ik en de leerstof”

 • Ik voer de opdrachten uit, zoals afgesproken.
 • Ik verzorg mijn werkjes, agenda ….
 • Ik kan zelfstandig werken.
 • Ik werk actief mee in de lessen. (uitleg vragen, aandachtig zijn)
 • Ik laat mijn agenda regelmatig aftekenen.

 

Al deze attitudes worden op het rapport geëvalueerd met werkpunt, voldoende of goed.