Wat is autisme (ASS)?

Vier verschillende verhalen en toch hebben de personen uit elk verhaal iets gemeenschappelijk: autisme. Dat kun je niet van iemands gezicht aflezen; autisme is immers onzichtbaar. Al wijst onderzoek duidelijk in de richting van een biologische oorzaak, toch kan niemand al vertellen waar het precies schuilt. Deskundigen kunnen tot nu alleen een diagnose stellen door iemands gedrag nauwkeurig te observeren.

Wanneer je in contact komt met mensen met autisme, hoef je echt geen specialist te zijn om -bij de een al wat sneller dan bij de ander- aan te voelen dat er iets aan de hand is. Dat iéts is echter ongrijpbaar en dat zorgt voor heel wat verwarring bij iedereen die ermee te maken krijgt. Ongrijpbaar lijken ook de mensen met autisme zelf. Het is niet vanzelfsprekend samen te leven met iemand van wie we het gedrag dikwijls niet begrijpen. Dat confronteert ons meer dan eens met een gevoel van onmacht. Er zijn ongeveer dertigduizend kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in Vlaanderen, dit is 1 geboorte op 165. Meer dan de helft heeft een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, de anderen zijn normaal tot hoog begaafd. Het autisme wordt soms pas duidelijk naarmate je langere tijd met iemand leeft of werkt. Dat is best te begrijpen, want autisme zit vaak verscholen achter een gewoon uiterlijk. Waar een verstandelijke beperking mensen minder goed in staat stelt hun autisme te verbergen, slagen begaafde mensen er vaker in hun autistisch gedrag te maskeren met hun intelligentie. Ze vermijden situaties waarin hun autisme zou kunnen opvallen of ze zoeken een job waar het autisme hen en hun omgeving niet te veel last bezorgt of een meerwaarde kan betekenen.

Autisme heeft vele gezichten. De uiterlijke kenmerken wijzigen naarmate een persoon zich verder ontwikkelt.

 

Nuttige adressen en telefoonnummers

 

Autismetelefoon, 078/152.252

De bondgenotentelefoon van de Vlaamse Vereniging Autisme (ouder- en familievereniging).

Bondgenoten luisteren naar al je verhalen en vragen. Ze begrijpen je gevoelens en verzuchtingen omdat ze, uit eigen ervaring, weten waarover je het hebt. Je kunt er onder andere een bezoekouder of een familieavond aanvragen. Ze hebben allerlei informatie bij de hand en verwijzen zonodig door. Omgekeerd leren zij, en de V.V.A., van jou over de nood aan ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving. Je verhalen, zowel positieve als negatieve, worden geregistreerd; zo brengen we de noden van ouders en familieleden permanent in kaart. Dat helpt onze werking te verbeteren en de verzuchtingen van velen naar overheid en voorzieningen degelijk te onderbouwen.

 

Thuisbegeleidingsdiensten Autisme

Een thuisbegeleid(st)er bespreekt samen met u de dagelijkse omgang van uw kind, vertelt hoe u zijn/haar ontwikkeling kunt stimuleren, kan helpen bij keuzes met betrekking tot onderwijs of een gepaste opvang, enz.

Kan men uw hulpvraag om een of andere reden niet opnemen?

Vraag de dienst dan uw naam te laten registreren op de centrale wachtlijst van de provincie waar u woont. Zo blijft de overheid op de hoogte van alle onbeantwoorde hulpvragen.

092 28 18 33 voor Oost- en West-Vlaanderen

038 30 35 89 voor Antwerpen en Brabant

089 61 38 34 voor Limburg

 

Autisme Centraal, 092 38 18 18

Fax: 092 29 37 03

E-mail: info@autismecentraal.com

informatie en een gespecialiseerde autisme-bibliotheek

projectbegeleiding en advies aan voorzieningen

aanbod van workshops en cursussen

vorming en praktijkbegeleiding op maat van voorzieningen

voor personen met autisme: cursussen over communicatie en relaties met andere mensen, over

dagelijkse vaardigheden, vrije tijd, budgetbeheer

individuele consultatie, onderzoek en concrete begeleiding van personen met autisme

tijdschrift AUTISME

Voor informatie over dit lidmaatschap, bel de Autismetelefoon: 078 15 22 52

 

Opleidingscentrum Autisme, 032 35 37 55

Fax: 032 36 58 46

E-mail: opl.ctr.autisme@pi.be

vorming en begeleiding

theoretische en praktische opleidingen

cursussen en workshops

professioneel advies.

 

Auctores vzw, tel. en fax 011 69 50 77

E-mail : onderwijs@auctores.be

dienstverlening aan mensen met een autismespectrumstoornis en hun

omgeving

(c) Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Verspreiding binnen school of vereniging is enkel

toegelaten binnen het kader van het project Eerste Hulp bij Leerstoornissen van VZW Die-’s-lekti-kus.

 

Autisme - Nuttige adressen

Bron: Vlaamse Vereniging Autisme Groot Begijnhof 14 9040 GENT

          tel.: 078 15 22 52

          fax: 09/218.83.83  

          e-mail: VVA@autisme-vl.be

         

stimuleren en organiseren van onderwijs op maat voor kinderen met ASS

professionaliseren van de dienstverlening aan mensen met autismespectrumstoornis

uitbouwen van een infotheek over ASS in het Auctorescentrum