Agressie

Kinderen die moeilijk met regels kunnen omgaan of niet geleerd hebben van regels te aanvaarden, reageren zich vaak af tegen zwakkeren. Op een school zijn regels echter onvermijdelijk en als leerkracht hebben we het zeer moeilijk (en terecht) met zo’n storend gedrag. Agressieve kinderen zijn trouwens niet gelukkig in de rol die ze spelen en hoe raar ook … ze kunnen ook lief zijn op momenten dat je alleen met hen bent.
Agressief gedrag is vaak een gevolg van verwenning en misplaatste liefde. We kunnen echter niet met stenen blijven gooien naar ouders, want het probleem is er nu eenmaal op school en dient dus ook aangepakt te worden.
Agressief gedrag is in feite altijd een vraag naar hulp en er wordt gereageerd vanuit een gefrustreerde behoefte.

Wat kunnen we doen?

 

  • Probeer te achterhalen wat hem of haar dwarszit.
  • Probeer kalm te blijven (hoe moeilijk ook).
  • Begrip hebben is niet hetzelfde als agressief gedrag toelaten.
  • Als het anderen schade berokkend heeft, moet het goedgemaakt worden.
  • Treed gedragsgericht en niet persoonsgericht op.
  • Geef ook eens een knipoog of een andere vorm van affectie.
  • Wees duidelijk in het stellen van eisen en grenzen.
  • Geef ik-boodschappen: “Ik vind het niet of wel leuk dat je …”