Afspraken rond het internetgebruik van onze leerlingen (Netiquette):

 

  1. Je maakt alleen met toestemming van de leerkracht gebruik van het internet.
  2. Ga voorzichtig om met persoonlijke informatie. Maak bijvoorbeeld je naam, leeftijd, adres of telefoonnummer niet bekend.
  3. Je let op je schrijfwijze en schrijfstijl.
  4. Je gebruikt geen agressieve taal.
  5. Geloof niet alles wat je op het internet ziet of leest.
  6. Vertel aan de leerkracht als je op het internet iets vindt dat suggestief, obsceen of bedreigend is, of waardoor je je ongemakkelijk voelt.
  7. Geef niet meteen het kind de schuld als het iets onzedelijks ontvangt of opent. Dit kan per ongeluk zijn gebeurd.
  8. De kinderen in onze school maken enkel in doelgerichte oefeningen gebruik van de chat-mogelijkheden.