Motieven om ICT in onze school te gebruiken:

 

1)  Het sociaal motief

Alle kinderen moeten een algemene kennis van en vertrouwdheid met computers verwerven als voorbereiding op hun toekomstige rol in de maatschappij.

 

2)  Het economisch motief

De maatschappij heeft nood aan burgers die goed kunnen omgaan met de meest moderne technologie. Bij de meeste vacatures is het noodzakelijk dat je voldoende kennis hebt van de officeprogramma’s.

 

3)  Het didactisch motief

ICT kan het leerproces verbeteren en een educatieve meerwaarde bieden. Denk maar aan de creatieve schematische voorstellingen bij rekenoefeningen. 

 

4) Kansarmen mogelijkheden bieden

Het gevaar is niet denkbeeldig dat een aantal van onze kinderen thuis de kans niet krijgt om de elementaire computervaardigheden te ontwikkelen. Sommige van onze leerlingen zullen de basisvaardigheden om te kunnen leven in een digitale samenleving in hoofdzaak op school moeten leren. De toegang tot kennistechnologie mag geen privilege worden van "the happy few". Gelukkig heeft onze school een instroom van kinderen waarvan de meerderheid een internetverbinding heeft.