(Bron: http://leerlijn.ict-platform.be)

 


ICT-ONTWIKKELINGSLIJNEN regio WEST

» WISKUNDE   » NEDERLANDS   » FRANS   » WERO   » GODSDIENST   » MUZ. OPV.   » BEWEGINGSOPV.   » LEREN LEREN   » SOC. VAARDIGH.

WISKUNDE

domeinrubriekkleuters1ste lj2de lj3de lj4de lj5de lj6de ljzorg
hoeveelheden vergelijken en ordenen Drawing for children            
Poissonrouge* Tienreeks *
 
Honderdveld *
Honderdreeks *
 
        Tienreeks *
Honderdveld *
Honderdreeks *
 
  + en - tot 10 *
 
          + en - tot 10 *
 
  Vergelijken tot 20*
 
           
tellen Tuxpaint * Tafels *
 
        Tafels *
 
  Tienreeks *
 
Honderdveld *
Honderdreeks *
 
        Tienreeks *
Honderdveld *
Honderdreeks *
 
               
hoeveelheden herkennen en vormen Telspel Tienreeks *
 
          Tienreeks *
 
Flitsbeelden           Flitsbeelden
natuurlijke getallen   Getallenassen van -99999999 tot +99999999
  Twintigreeks
 
Honderdveld *
Honderdreeks *
 
        Twintigreeks
Honderdveld *
Honderdreeks *
 
  Vergelijken tot 20*
 
           
  Optellen tot 20 zb*
 
           
breuken       Breuken herkennen, schrijven, manipuleren, omstructureren
kommagetallen                
percenten                
negatieve getallen                
delers en veelvouden                
talstelsels           Romeinse cijfers
schatten en afronden                
bewerkingen met natuurlijke getallen   Hoofdrekenen 1*     Hoofdrekenen 1
  Hoofdrekenen 2      
  (H)TE+(T)E met brug / (H)TE-(T)E met brug     (H)TE+(T)E met brug / (H)TE-(T)E met brug
    T+T/TE+T/T+TE
 
        T+T/TE+T/T+TE
 
    TE + TE mb
 
        TE + TE mb
 
    Rekenen over 10 met hulp         Rekenen over 10 met hulp
    Piramide             
    Rekentest
  Tienreeks *
 
TE - TE mb
 
        Tienreeks *
TE - TE mb
 
  + en - tot 10 *
 
Maaltafels 4-5-6
 
        + en - tot 10
Maaltafels 4-5-6
 
  Optellen tot 20 zb*
 
Tafels *
 
Deeltafels
 
      Tafels *
Deeltafels
 
    Producten
 
Deeltallen
 
      Producten
Deeltallen
 
  Auto3    Auto4             
    Auto5           
      Auto6         
          Auto7*     
bewerkingen met breuken       Breuken nemen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
bewerkingen met kommagetallen           Hoofdrekenen 1*  
          Auto7*     
bewerkingen met percenten           Uitverkoop*     
schattend rekenen                
cijferen       + en - tot 1000        
vergelijken zonder maateenheid Ik tover
Ik speel
Ik oefen
            Ik tover
Ik speel
Ik oefen
Ruimtelijke oriëntatie *  
meten met natuurlijke maateenheden                
werken met lengtematen Ruimtelijke oriëntatie *  
          Metriek stelsel *  
werken met oppervlakte            
Ruimtelijke oriëntatie *  
werken met inhoud en volume           Metriek stelsel *  
werken met gewichten         Herleiden, balans, B-N-T *  
werken met tijdstip en duur   Klokkijken - kloklezen - hoe laat is het? - oefenen met de klok
werken met geldwaarden   Euroklant     Uitverkoop*     
werken met temperatuur         Een weerstation op de computer *  
werken met hoekgrootte                
ruimtelijke oriëntatie Parkeer     
Ruimtelijke oriëntatie *  
Labyrinth     Huisjes draaien (bouwsels)  
vormleer Kleur en vorm
Buried Shapes
Blue's Clues 109
Quadrill
Vormpje
Tangram 1
Tangram 2
    Ruimtefiguren Vormpje
  Tangram (MO) Tangram (MO)      
      Vlakke figuren      
meetkundige relaties Symmetrie         Symmetrie
Ruimtelijke oriëntatie *  
meetkundige toepassingen  
Sammy's Workshop *              

ICT-ONTWIKKELINGSLIJNEN regio WEST

» WISKUNDE   » NEDERLANDS   » FRANS   » WERO   » GODSDIENST   » MUZ. OPV.   » BEWEGINGSOPV.   » LEREN LEREN   » SOC. VAARDIGH.

NEDERLANDS

domeinrubriekkleuters1ste lj2de lj3de lj4de lj5de lj6de ljzorg
voorbereidend lezen Lettervolgorde *           Lettervolgorde *
Bingo
Observer
Groenten en fruit
Intrus
A la poste
Ombres
Le clone
Les bons bidons
Letterspel
          Bingo
Observer
Groenten en fruit
Intrus
A la poste
Ombres
Le clone
Les bons bidons
Letterspel
aanvankelijk lezen          
  Lettervolgorde *            
technisch lezen: boodschappen waarnemen en decoderen   Lettervolgorde *          
  Harmonica * (in ontwerp)
begrijpend lezen:decoderen, begrijpen, interpreteren, verwerken, beoordelen, integreren     Lettervolgorde *        
Ruimtelijke oriëntatie *  
voortgezet lezen:decoderen, begrijpen, interpreteren, verwerken, beoordelen, integreren  
schrijfstrategische vaardigheden ontwikkelen         Mindmaps *  
schrijftechnische vaardigheden ontwikkelen   Letterkast *           Letterkast *
  Harmonica * (in ontwerp)
communicatieve vaardigheden ontwikkelen Babbelbank         Babbelbank
spelling: klinkers, tweeklanken, medeklinkers, tussenklanken   Woordkasteel
  Letterkast *    
Werkwoordsvormen *  
                      Kwelwerk                 
 

Taalspel *

Letterkast *
werkwoordsvormen     Werkwoordsvormen * Werkwoordsvormen*
        Kwelwerk
woordtekens, leestekens, afbreking van woorden   Letterkast *     Letterkast *
hoofdlettergebruik                
alfabet                
spreektechniek ontwikkelen en beheersen                
spreken: taalsystematiek ontwikkelen en beheersen Taalklas *     Taalklas
spreken: communicatieve vaardigheden ontwikkelen en beheersen     Chatten, vraag en antwoord geven  
Interactieve vertelboeken          
luisteren: boodschappen decoderen, begrijpen, interpreteren, verwerken, beoordelen, integreren          
Raadselfilms en tekendictees       Interactief Verkeren *  
               
taalgebruik: nadenken over het geheel van de communicatie                
nadenken over taalsystematiek Taalklas *      
nadenken over klanken                
nadenken over woorden   Grachtje
        Taalspel *  
    Werkwoordsvormen *   
nadenken over zinnen en tekststructuur    
        Mindmaps *  
nadenken over betekenis van woorden, woordgroepen, zinnen       Taalspel *    
nadenken over betekenis van spelling en interpunctie          
nadenken over taalbeschouwing Woordbeelden bij prenten              

 

 


ICT-ONTWIKKELINGSLIJNEN regio WEST

» WISKUNDE   » NEDERLANDS   » FRANS   » WERO   » GODSDIENST   » MUZ. OPV.   » BEWEGINGSOPV.   » LEREN LEREN   » SOC. VAARDIGH.

FRANS

domeinrubriekkleuters1ste lj2de lj3de lj4de lj5de lj6de ljzorg
zo levendig mogelijk lezend en herhalend spreken                
eenvoudige boodschappen, vragen en antwoorden formuleren       Lexique Fle *
zinnen en beeldmateriaal combineren      
hulp vragen en/of informatiebronnen raadplegen                
overleggen met elkaar                
zinvolle woorden en taalstructuren kopiëren                
zinvolle woorden en taalstructuren uit het geheugen kunnen kopiëren                
strategieën hanteren om efficiënt woorden te kopiëren                
bronnen raadplegen om de juiste schrijfwijze te kennen                
auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen       Lexique Fle *
aandacht voor expressie, intonatie, spreekritme, lichaamstaal                
het aangeboden taalmateriaal in stilte meelezen en begrijpen       Lexique Fle *
een gekende Franse tekst durven lezen                
aandacht voor expressie, spreekritme, intonatie, articulatie                
informatiebronnen raadplegen                
de context onderzoeken om de betekenis te achterhalen       Lexique Fle *

 

 

ICT-ONTWIKKELINGSLIJNEN regio WEST

» WISKUNDE   » NEDERLANDS   » FRANS   » WERO   » GODSDIENST   » MUZ. OPV.   » BEWEGINGSOPV.   » LEREN LEREN   » SOC. VAARDIGH.

WERELDORIËNTATIE

domeinrubriekkleuters1ste lj2de lj3de lj4de lj5de lj6de ljzorg
ruimtebeleving     Wikispaces algemeen *

Wikispaces toegepast: omgevingsboek

 
          Interactief Verkeren *  
ruimtelijke inrichting            
Ruimtelijke oriëntatie *  
kaartvaardigheid Siekwens            Seterra  
        Een weerstation op de computer *  
beginnend geografisch besef     Wikispaces algemeen *

Wikispaces toegepast: omgevingsboek

 
Ruimtelijke oriëntatie *  
mobiliteit  
          Interactief Verkeren *  
tijdbeleving           Kasteel Palenstein * (in ontwerp)  
dagelijkse tijd                
in de tijd ordenen en meten           In Flanders fields (11 november)  
      Interactieve tijdlijn *  
        Een weerstation op de computer *  
        In Flanders fields (11 november)  
          Oude en huidige culturen *  
evolutie                
beginnend historisch besef     Wikispaces algemeen *

Wikispaces toegepast: omgevingsboek

 
      Interactieve tijdlijn *  
natuurbeleving           Spinnen  
het leven op aarde                
de aarde als leefruimte         Een weerstation op de computer *  
Ruimtelijke oriëntatie *  
materialen  
instrumenten  
producten                
systemen Ruimtelijke oriëntatie *  
technisch denkproces  
          Oude en huidige culturen *  
          Hefbomen *  
          Aboriginals (wordt herzien)  
groepen            
          Oude en huidige culturen *  
regels           Interactief Verkeren *  
instellingen                
macht en gezag           Interactief Verkeren *  
ik ken mezelf           In Flanders fields (11 november)  
          Interactief Verkeren *  
ik ga om met andere mensen Samenslim *       Interactief Verkeren *  
open staan voor           Oude en huidige culturen *  
expressie                
kijk op kunst           Oude en huidige culturen *  
mensen geloven            
mensen zijn uniek                
mensen geven richting aan hun leven                
dingen maken - diensten aanbieden                
welvaart en welzijn Jacobus de bij            
verhandelen en consumeren            
onderlinge afhankelijkheid            

 

 

ICT-ONTWIKKELINGSLIJNEN regio WEST

» WISKUNDE   » NEDERLANDS   » FRANS   » WERO   » GODSDIENST   » MUZ. OPV.   » BEWEGINGSOPV.   » LEREN LEREN   » SOC. VAARDIGH.

GODSDIENST

domeinrubriekkleuters1ste lj2de lj3de lj4de lj5de lj6de ljzorg
fundamentele bestaanscondities                
symboliek (taal, bijbel, ritueel, viering)           Wereldgodsdiensten  
verbondenheid met natuur en cultuur            
verbondenheid met anderen            
verbondenheid met gemeenschappen            
actualisatie van het liturgisch-pastoraal jaar       Surfbijbel  
geloofsinhoud van kerkelijke feesten        
verbondenheid met zichzelf                
groeien in gevoeligheid voor goed en kwaad                

 

 

ICT-ONTWIKKELINGSLIJNEN regio WEST

» WISKUNDE   » NEDERLANDS   » FRANS   » WERO   » GODSDIENST   » MUZ. OPV.   » BEWEGINGSOPV.   » LEREN LEREN   » SOC. VAARDIGH.

MUZISCHE OPVOEDING

domeinrubriekkleuters1ste lj2de lj3de lj4de lj5de lj6de ljzorg
alle domeinen   beschouwen en creëren beschouwen en creëren beschouwen en creëren beschouwen en creëren beschouwen en creëren beschouwen en creëren  
beeld Paint met Bob De Bouwer              
Sammy's Workshop *              
Van Tuxpaint ... * ... over Drawing, Paint tot Picasso en ... ... Photofiltre  
beweging                
drama                
media           Interactief Verkeren *  
Ruimtelijke oriëntatie *  
muziek Poissonrouge *              

 

ICT-ONTWIKKELINGSLIJNEN regio WEST

» WISKUNDE   » NEDERLANDS   » FRANS   » WERO   » GODSDIENST   » MUZ. OPV.   » BEWEGINGSOPV.   » LEREN LEREN   » SOC. VAARDIGH.

BEWEGINGSOPVOEDING

domeinrubriekkleuters1ste lj2de lj3de lj4de lj5de lj6de ljzorg
een gezonde en veilige levensstijl           Interactief Verkeren *  
motorische competenties                
zelfconcept en het sociaal functioneren                

 

 


ICT-ONTWIKKELINGSLIJNEN regio WEST

» WISKUNDE   » NEDERLANDS   » FRANS   » WERO   » GODSDIENST   » MUZ. OPV.   » BEWEGINGSOPV.   » LEREN LEREN   » SOC. VAARDIGH.

LEREN LEREN

domeinrubriekkleuters1ste lj2de lj3de lj4de lj5de lj6de ljzorg
eigen denkprocessen plannen Samenslim *     Mindmaps *  
Ruimtelijke oriëntatie *  
          Interactief Verkeren *  
informatiebronnen gebruiken            
      Lexique Fle *
Ruimtelijke oriëntatie *  
leerinhouden en overtuigingen                
losse gegevens leren         Mindmaps *  
Ruimtelijke oriëntatie *
                                                                                 Herleiden, balans, B-N-T *            
                                                                                                         Hefbomen *        
 
problemen oplossen  
samenhangende informatie leren  
        Mindmaps *  
      Lexique Fle *
  Vragentrein  
    Wikispaces algemeen *