ICT in de tweede en derde kleuterklas.

 

De kleutercomputer wordt in de tweede en derde kleuterklas vooral als “leermiddel” gebruikt.

De computer worden eventueel ingeschakeld om de kleuters veel oefenmateriaal te geven inzake:

 

 • fijne motoriek;
 • oog-handcoördinatie;
 • gericht luisteren;
 • probleemoplossend denken;
 • wiskundige initiatie;
 • voorbereidend rekenen;
 • voorbereidend lezen;
 • symboolfuncties;
 • werken met nieuwe media;
 • ...  

 

1. De wereld in de kleuterklas:

De school is geen eiland. Kleuters voorbereiden op een wereld waar de computer niet meer uit weg te denken valt, behoort dan ook tot de taak van onze school. Door hen op een speelse manier kennis te laten maken met de nieuwe media zetten wij een raam open naar een wereld die voor hen anders onontsloten blijft. 

 

2. Sociale doelstellingen voor de kleuters:

Ook voor de kleuters beogen wij met het gebruik van de computer sociale doelstellingen. Als kleuters op een computer werken, leren ze:

 

 • respect hebben voor het materiaal;
 • een beurtrol respecteren;
 • samen spelen;
 • elkaar iets uitleggen;
 • begrijpen dat de kleuteronderwijzer(es) je niet meteen kan komen helpen;
 • zelfstandig werken;
 • tegen hun verlies kunnen;
 • zich in te leven in een verhaal, figuren, problemen. 

 

Sommige van de bovenstaande doelen zijn niet altijd meteen zichtbaar, maar ze worden impliciet nagestreefd. Bovendien zorgt de computer voor een extra hoek in de klas en nemen de kleuterleidsters het werken met de computer op in het pakket van hoeken- en contractwerk.