ICT: Eindtermen.

 

  • De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.  
  • De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.  
  • De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.  
  • De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.  
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.  
  • De leerlingen kunnen met behulp van ICT (voor hen bestemde) digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.  
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.  
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.