Info inschrijvingsafspraken voor ouders!

 

 

LOPInschrijvingsafspraken in alle basisscholen in Maasmechelen voor het schooljaar 2020-2021

Voor alle kinderen geboren in 2018 en voor alle nieuwe inschrijvingen in een nieuwe school.

Voor kinderen die naar dezelfde school blijven gaan, verandert er niets.

 

 

 

Voor alle kinderen geboren in 2018 en voor alle nieuwe inschrijvingen in een nieuwe school.

Voor kinderen die naar dezelfde school blijven gaan, verandert er niets.

PERIODE 1:

van 23 maart tot en met 3 april (alleen voor broers en zussen van leerlingen op school en kinderen personeel)

 

PERIODE 2:

van 20 april  tot en met 4 mei (alle kinderen kunnen gebruik maken van de voorrangsperiode voor ‘indicator- en niet-indicatorleerlingen’ (*)

 

PERIODE 3:

vanaf 11 mei (alle kinderen kunnen vrij inschrijven)

 

 

(*) Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
-de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
-het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (=voor het leerplichtonderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

 

Vrije plaatsen inschrijvingen schooljaar 2020-2021

   Vrije plaatsen indicatorleerlingen Vrije plaatsen niet-indicatorleerlingen

 Kleuter onderwijs

 Boorsem: 

Uikhoven: 

Kotem: 

Boorsem: 

Uikhoven:  

Kotem: 

Lager onderwijs

Boorsem: 

Uikhoven:

Boorsem: 

Uikhoven: