Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

 

Vanaf maandag, 20 april 2020 tot en met maandag, 04 mei 2020 worden ‘broers en zussen’ en ‘kinderen van personeelrechtstreeks elektronisch ingeschreven.

De scholen nemen hiervoor contact op met de betrokken ouders.

Ook ouders kunnen contact opnemen met de betrokken school.

Rechtstreeks elektronisch inschrijven betekent dat u niét naar de school gaat, maar via e-mail, smartphone, telefoon, GSM, Smartschool of brief… de vraag tot inschrijving van uw kind aan de school stelt.

De school helpt u graag verder als u de vraag tot inschrijving hebt gesteld.

 

Voorlopig geplande inschrijvingen:

(Let wel: deze data en /of de wijze van inschrijven (fysiek of ‘op afstand’) kunnen veranderen afhankelijk van federale, Vlaamse of lokale beslissingen!)

Vanaf maandag, 11 mei 2020 worden alle andere kinderen in de scholen ingeschreven.

Op dit ogenblik weten we nog niet hoe dit zal gebeuren, we wachten de beslissing van de Veiligheidsraad af.

Voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan, neem zeker contact op met de school en uw CLB. Zij helpen u graag verder!

Voor jongeren die naar het secundair onderwijs (vanaf het tweede jaar!) gaan kunnen zich pas inschrijven vanaf maandag, 17 mei 2020.

Alle vragen rond inschrijven in een school voor het schooljaar 2020-2021 kan u stellen aan Dirk Herfs, 0474/323.759 of dirk.herfs@ond.vlaanderen.be

 

 
 
 
Info inschrijvingsafspraken voor ouders!

 

 

LOPInschrijvingsafspraken in alle basisscholen in Maasmechelen voor het schooljaar 2020-2021

Voor alle kinderen geboren in 2018 en voor alle nieuwe inschrijvingen in een nieuwe school.

Voor kinderen die naar dezelfde school blijven gaan, verandert er niets.

 

 

Voor alle kinderen geboren in 2018 en voor alle nieuwe inschrijvingen in een nieuwe school.

Voor kinderen die naar dezelfde school blijven gaan, verandert er niets.

PERIODE 1:

van 23 maart tot en met 3 april (alleen voor broers en zussen van leerlingen op school en kinderen personeel)

 

PERIODE 2:

van 20 april  tot en met 4 mei (alle kinderen kunnen gebruik maken van de voorrangsperiode voor ‘indicator- en niet-indicatorleerlingen’ (*)

 

PERIODE 3:

vanaf 11 mei (alle kinderen kunnen vrij inschrijven)

 

 

(*) Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
-de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
-het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (=voor het leerplichtonderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

 

Vrije plaatsen inschrijvingen schooljaar 2020-2021

   Vrije plaatsen indicatorleerlingen Vrije plaatsen niet-indicatorleerlingen

 Kleuter onderwijs

 Boorsem: 

Uikhoven: 

Kotem: 

Boorsem: 

Uikhoven:  

Kotem: 

Lager onderwijs

Boorsem: 

Uikhoven:

Boorsem: 

Uikhoven: