Waarin zijn wij sterk?

Ouderhoekje

 

Oudercomité & Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Maasmechelen

 

 

  

OCLogo2

 

Een brug bouwen tussen ouders en school! Een oudervereniging is een onmisbaar gegeven in de structuur van een hedendaagse school die openstaat voor nieuwe ideeën, een goed contact en samenwerking met ouders en de gemeenschap in het algemeen. Zij is enerzijds een steun voor de school door het organiseren van vormende activiteiten, anderzijds is zij een hulp door samen met het personeel activiteiten te organiseren die de school financieel ondersteunen. De school kan steeds rekenen op haar inzet en financiële ondersteuning, zowel bij het deelnemen aan culturele- en sportactiviteiten, extra-muros-activiteiten (zeeklas, boerderijklas, stadsklas,…), als bij gewone schoolse activiteiten.

 

 ledenwerving OC 2022

 

 

Voor meer info kun je contact opnemen met één van de leden van het oudercomité of via de directie van de school.

Of kijk op de Facebook-pagina van het oudercomité.


https://www.fb.com/OudercomiteGBSMaasmechelen


oc.gemschoolmaasmechelen@gmail.com

 

 

 

De ouderraad komt één keer per maand samen. Zij zet zich in om de hoger vermelde doelstellingen waar te maken en van de comitéleden wordt dan ook verwacht dat zij er zich toe verbinden om regelmatig de vergaderingen bij te wonen en actief mee te werken aan de planning, de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten tot voordeel van heel onze school.

 

Ben jij gemotiveerd en enthousiast om samen met ouders, directie en leerkrachten actief mee te werken om onze school gezellig, leerrijk en gezond te houden? Ben je een teamspeler, denker en doener, die 1x per maand met ons wil vergaderen? Dan ben jij vast die vader of moeder die wij nog zoeken.

Wij bieden je inspraak binnen ons team dat met spirit, enthousiasme, vriendschap en ontspanning ieder jaar weer een aantal activiteiten organiseert om de school financieel een stukje te ondersteunen. 

Vind je dit een leuk initiatief, maar kamp je met tijdgebrek, geef je dan op als “helpende hand”, dan kunnen wij op tijd contact met je opnemen voor wat extra hulp bij onze activiteiten.

 

 

 

Contactpersonen:

Boorsem: Frank Groot, frank.groot@telenet.be

Kotem: Lindsay Kovacic, lindsay.kovacic@gmail.com

Uikhoven: Lindsay Kovacic, lindsay.kovacic@gmail.com