Evalueren vanuit een breed perspectief!

 

In onze school willen wij (mee)werken aan één en hetzelfde doel: de hoogste kansen bieden aan de ons toevertrouwde kinderen!
Dit is bekommerd zijn om:
-               hun verstandelijke ontwikkeling: cognitief (hoofd);
-               het bijdragen van vaardigheden en zin voor het muzische. (hand, hart);
-               hun lichamelijke ontwikkeling: psychomotorisch;
-               hun leefhouding;
-               hun emotionele en sociale ontwikkeling: dynamisch affectief (hart);
-               hun omgang met de moderne media.

Wij willen ieder kind de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zijn of haar talent alle ruimte krijgt in onze technologisch snel evoluerende maatschappij.

Daarbij is er niet alleen oog voor het verwerven van kennis en inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden. De kinderen leren ook kritisch en creatief denken over mens, natuur en samenleving. In de visie van onze school staat het kind centraal. De totale en evenwichtige ontwikkeling van het kind (hoofd, hart en handen) is de hoofdmissie van ons onderwijs.
Aangezien we vanuit een breder perspectief evalueren, en bij onze rapportering willen praten over het volledige kind, hebben wij onze rapportering vanaf het schooljaar 2018 - 2019 opgesplitst in:

  • een muzisch rapport
  • een sportrapport
  • een rapport levensbeschouwelijke vakken 
  • een “cognitief” rapport, aangevuld met een attituderapport.

Evalueren vanuit een breed perspectief biedt mogelijkheden tot gedifferentieerd evalueren, onder meer in het kader van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
U zal dan ook merken dat het algemeen totaal (en klasgemiddelde) van ons “cognitief” rapport verdwenen is.
Zonder dit algemeen totaal kunnen ouders en kinderen niet vergelijken met klasgenoten. De kinderen voelen minder druk, en we beogen dat het persoonlijk succes onze leerlingen stimuleert tot “meer leren”.

Tijdens de oudercontacten worden deze beoordelingen, alsook het welbevinden en betrokkenheid, met gerichte feedback verder toegelicht.